Saldimi në shpërndarës

  • Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

    Saldim-Në-Hubs, Lloji W, WH, WM për material C20

    Ndarjet e saldimit me bojë me konik janë bërë prej çeliku, të shpuara, të trokitura dhe të ngushtuara për të marrë shkurre standarde me konik. Fllanxha e zgjatur siguron një mjet të përshtatshëm për saldimin e shpërndarësve në rotorët e ventilatorit, rrotullat e çelikut, rrotat e pllakave, shtytësit, trazuesit dhe shumë pajisje të tjera të cilat duhet të fiksohen fort në bosht.