Seriali aziatik

 • Stock Bore Sprockets per Asian Standard

  Gëmbathje me gropë për standardin aziatik

  GL ofron dhëmbëza me një theks në inxhinierinë precize dhe cilësi të përsosur. Rrota dhe rrotat tona të pllakës me vrima Pilot Bore (PB) janë ideale për t'u përpunuar deri në vrimën që klientët dëshirojnë të kenë nevojë si diametër të ndryshëm boshti.

 • Platewheels per Asian Standard

  Rrotat e pllakave sipas standardit aziatik

  Rrotat e pllakave ndihmojnë në përcaktimin e performancës dhe jetëgjatësisë së shërbimit të zinxhirit, kështu që GL siguron rrotat përkatëse të pllakave nga inventari i saj i gjerë i të gjithë zinxhirëve. Kjo siguron shtrirjen e duhur midis zinxhirit dhe rrotave të pllakës dhe parandalon ndryshimet e përshtatjes që mund të ndikojnë në jetëgjatësinë e përgjithshme të makinës së zinxhirit.

 • Double Pitch Sprockets per Asian Standard

  Gjolla me dy hapa për standardin aziatik

  Me dhëmbëza për zinxhirë me rul me dy hapa janë në dispozicion në një dizajn të vetëm ose me dy dhëmbë. Rrotullat me një dhëmbëz për zinxhirët me rul me dy hapje kanë të njëjtën sjellje si rrotat standarde për zinxhirët me rul sipas DIN 8187 (ISO 606).