Rrufe në qendër

  • Bolt-On-Hubs, Type SM, BF per GG22 Cast Iron

    Bulon-Në-Hubs, Lloji SM, BF për GG22 Gize

    Hubs me bulona janë të dizajnuara për përdorimin e shkurreve të ngushta, duke përfshirë tipin BF dhe SM.
    Ato ofrojnë një zgjidhje të përshtatshme për sigurimin e rotorëve të ventilatorit, shtytësve, trazuesve dhe pajisjeve të tjera të cilat duhet të fiksohen fort në boshte.