Lidhjet e tipit

  • Tyre Couplings Complete Set Type F/H/B with Rubber Tire

    Komplet i kompletuar i lidhjeve të gomave Lloji F/H/B me gomë gome

    Tire Couplings përdor një gomë gome shumë fleksibël, të përforcuar me kordon, të mbërthyer midis fllanxhave të çelikut që montohen në makinë dhe boshteve të shtyrë me tufa të ngushta.
    Goma fleksibël e gomës nuk kërkon lubrifikim që do të thotë më pak mirëmbajtje.
    Goma e gomës e butë me rrotullim siguron thithjen e shkëlqyer të goditjeve dhe reduktimin e dridhjeve duke rezultuar në jetëgjatësi më të madhe të makinerive lëvizëse kryesore dhe të drejtuara.